Klub Origami

Origami to stara sztuka składania papieru. Kolebką origami są Chiny, jednak to Japonia uważana jest za kraj, w którym ta sztuka na stałe zakorzeniła się w tradycji i kulturze. Słowo „origami" wywodzi się właśnie z języka japońskiego i oznacza "składanie, zginanie papieru".

Obecnie sztuka origami jest popularna na całym świecie. Jest sposobem na kreatywne spędzanie czasu wolnego ma również charakter edukacyjny i terapeutyczny. Miłośnicy origami to ludzie w różnym wieku: dorośli i dzieci, których połączyła pasja tworzenia nowych i ciekawych form z papieru.

Moja przygoda z origami zaczęła się kiedy pracując w domu kultury opiekowałam się Klubem Miłośników Kultury Japońskiej. Dzięki ludziom spotykającym się w klubie poznałam różne techniki składania papieru, ale traktowałam to zajęcie jako hobby. Kiedy zaczęłam pracować w świetlicy szkolnej postanowiłam przekazać swoją pasję dzieciom. Tak powstał Świetlicowy Klub Origami, który działa od września 2006 r. i obecnie skupia wychowanków świetlicy z klas III. Ze względu na duże zainteresowanie dzieci techniką origami klub podzieliłam na dwie grupy a spotkania odbywają się co tydzień. Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie uczą się składać papier w różne formy – płaskie i przestrzenne z kół, kwadratów i prostokątów. Myślę, że udało mi się „zarazić" swoich wychowanków pasją origami. Przepiękne prace ich autorstwa zaowocowały licznymi wystawami, nagrodami zdobywanymi w konkursach oraz uznaniem ze strony odbiorców.