Publikacje

Muzyczne inspiracje

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

 • Rozróżnia tempa utworu: wolne, umiarkowane, szybkie;
 • Potrafi reagować ruchem na zmianę tempa utworu (rysowanie markerem na kartonie linii w rytm muzyki);
 • Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać pracę plastyczną;
 • Potrafi doprowadzić do końca podjęte zadanie;
 • Pracuje w skupieniu;
 • Zgodnie i twórczo pracuje w grupie;

Pomoce dydaktyczne:

Białe kartki formatu A-3, markery (najlepiej w czarnym kolorze), kredki bambino lub ołówkowe, utwór muzyczny "Cztery pory roku" Vivaldiego, magnetofon.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie grupy, zaproszenie dzieci do kręgu.
 2. Wprowadzenie do zajęć, prezentacja utworu muzycznego, wyciszenie się grupy.
 3. Rozmowa kierowana na temat tempa utworu: Co to jest i jakie rozróżniamy tempa utworu? Jakie tempa możemy wyróżnić w prezentowanym utworze Vivaldiego?
 4. Praca przy stolikach - wręczenie uczniom kartonów i markerów . Ponowne odtworzenie wybranego fragmentu utworu muzycznego "Cztery pory roku".
 5. Malowanie przez dzieci markerem linii w dowolnym kierunku zgodnie z tempem utworu. Uczniowie wykonują ćwiczenie z zamkniętymi oczami w czasie ok. 1 minuty.
 6. Rysowanie kredkami – zapełnienie każdego pustego pola na kartce powstałego w skutek przecięcia się ze sobą linii
 7. Prezentacja powstałych prac plastycznych, omówienie działań.

Prezentowane ćwiczenie jest bardzo łatwe do wykonania, jednak bardzo pracochłonne. Aby pracę można uznać za skończoną autor musi zamalować wszystkie puste pola na kartonie, a tych jest bardzo dużo. Można zmniejszyć stopień trudności i wykonać to ćwiczenie w parach lub zmniejszyć format kartki do A-4.

Podczas realizacji zajęć moi uczniowie wyciszyli się i pracowali w skupieniu tworząc przepiękne kolorowe prace. Poniżej prezentuję te najciekawsze.