Publikacje

Bohater Tygodnia

Sprawując opiekę nad grupą wychowanków świetlicy klas I zauważyłam ich silną potrzebę bliskości z inną osobą. Niektóre dzieci łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami, innym przychodzi to z dużą trudnością. Mając na uwadze fakt, iż przez najbliższe trzy lata będę prowadzić działania dydaktyczno – wychowawcze z konkretną grupą uczniów zależało mi na jak najlepszym jej zintegrowaniu. Dlatego też od ubiegłego roku szkolnego wprowadziłam w swojej grupie wychowawczej akcję "Bohater Tygodnia".

Akcja "Bohater Tygodnia" to zestaw ćwiczeń i działań, za pomocą których dzieci uczą się okazywać szacunek i sympatię drugiej osobie za pomocą słów, gestów i czynów. Podejmowane działania zaspokajają potrzeby emocjonalne dzieci, mają charakter integrujący grupę, budujący pozytywny obraz siebie, akceptację innych, wzmacniają poczucie własnej wartości.

Przebieg akcji polega na cotygodniowych spotkaniach w grupie, podczas których wspólnie z uczniami wybieramy osobę, która otrzymuje tytuł "Bohatera Tygodnia", i wobec której realizowane są różne działania. Aby uzyskać ten tytuł dziecko musi na niego w pełni zasłużyć. Wybierając Bohatera Tygodnia grupa ocenia postawę koleżeńską, działania na rzecz świetlicy, stosunek wobec nauczycieli, aktywność podczas zajęć świetlicowych. Następnie uczniowie składają propozycje, odbywa się głosowanie, końcowy głos zabiera wychowawca i Bohater Tygodnia może cieszyć się względami i sympatią ze strony grupy przez najbliższy tydzień.

Przykłady podejmowanych działań:

1. Krąg miłych słów.

Dzieci tworzą krąg zapraszając do środka bohatera tygodnia, wobec którego okazują sympatię i szacunek za pomocą słów. Zaczynają swoje wypowiedzi od lubię cię ponieważ..., podoba mi się w tobie..., jesteś..., dziękuję ci za..., podziwiam cię za... Podczas tego zadania obowiązują zasady: mówimy zawsze prawdę i tylko miłe słowa. Czas trwania wypowiedzi jest nieograniczony – jedni mają do powiedzenia dużo, inni mało. Ważne jest aby nie naciskać na dziecko, dać czas do przygotowania swojej wypowiedzi. Prowadząc tą akcję przez rok nigdy nie spotkałam się z odmową udziału w tym zadaniu.

2. Uliczka przyjaźni.

Dzieci ustawiają się w parach twarzami do siebie, tworząc dwa rzędy – tak aby układ przypominał uliczkę. W ten sposób tworzą "uliczkę przyjaźni", w której okazywane są miłe, przyjazne gesty. O tym jakie są to gesty decyduje indywidualnie każde dziecko. Może być to uścisk dłoni, poklepanie po ramieniu lub przytulenie. Należy to robić delikatnie, tak aby nie wyrządzić krzywdy Bohaterowi Tygodnia, który musi przejść przez uliczkę. To ćwiczenie jest najbardziej lubiane przez moich uczniów, gdyż daje przyjemność osobie otrzymującej oraz okazującej miłe gesty.

3. Spełnianie życzenia.

Bohater Tygodnia pisze na kartkach pięć życzeń. Następuje losowanie jednego życzenia, które każdy powinien spełnić w ciągu tygodnia.

4. 100 pytań do Bohatera Tygodnia.

Uczniowie wcielają się w rolę dziennikarzy i próbują zdobyć jak najwięcej informacji na temat Bohatera Tygodnia poprzez zadawanie pytań. Dziecko, z którym przeprowadzany jest wywiad nie musi odpowiadac na wszystkie zadawane pytania (szczególnie jeżeli pytania są bardzo osobiste) a wybiera te, które uzna za najciekawsze i najwartościowsze.